Bölge Yöneticiniz Paylaş

Kullanım Şartları

1) www.hidromek.com.tr sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere yalnızca HİDROMEK-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Bundan böyle “HİDROMEK” olarak adlandırılacaktır) ait olup, HİDROMEK’in tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların HİDROMEK’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Sitenin sayfalarının yazıcı çıktıları, kişisel kullanım amacıyla temin edilebilir.

2) HİDROMEK, web sitesi'nde yer alan HİDROMEK marka iş makinaları ve araçların her türlü fiyat, bilgi, resim, standart, opsiyonel, açıklama, haberler ile tavsiye edilen satış fiyatlarının sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ve işbu bilgilerin web sitesinin son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgiler olduğunu, bu fiyatların bir satış teklifi oluşturmadığını, site içeriğinde belirtilen bilgilerin herhangi garanti ve/veya taahhüt oluşturmadığını beyan eder. Site kullanıcısı, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek HİDROMEK’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. HİDROMEK, site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal etme hakkına sahiptir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site kullanıcısına ait olup güncel bilgilerin temini için (312) 267 1260 telefon ve musteriiletisimhatti@hidromek.com.tr mail adresinden HİDROMEK ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

3) HİDROMEK, web sitesinin virüs ve virüs benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Kullanıcı, nihai güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda kullanıcı, HİDROMEK web sitesi'ne giriş yapması sebebiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından HİDROMEK’e rücu etme hakkı olmaksızın tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

4) Web sitemizin ‘Hizmetler’ başlığı altında yer alan ”İkinci el” bölümde belirtilen ve satışı gerçekleştirilen 2. el araçların niteliklerinin ve işbu araçlara ilişkin diğer bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda, HİDROMEK herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca, bu bilgiler hangi nam altında olursa olsun herhangi bir garanti ve/veya taahhüt oluşturmamaktadır.

5) Kullanıcı, web sitesini ziyaret ettiğinde, web sitesi içeriğinde yer alan iletişim bölümündeki “müşteri ilişkileri formu” aracılığıyla HİDROMEK tarafından talep edilen bilgiyi temin etmesi halinde, HİDROMEK doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının kişisel bilgilerini toplayabilir. HİDROMEK sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi kabul eder. HİDROMEK, bu bilgileri, formu dolduran kullanıcıların taleplerine cevap vermek, HİDROMEK ürünleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve kullanıcılara ulaşmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca, HİDROMEK, bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer uluslararası şirket gruplarına ve yetkili satıcılarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Resmi makamlar aracılığıyla, HİDROMEK’e, kullanıcıya yönelik soruşturma amacıyla bilgi talep edilmesi ve/veya kullanıcının HİDROMEK sistemlerinin çalışmasına engel olacak ve/veya işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının HİDROMEK tarafından tespiti halinde, HİDROMEK, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

6) “Web sitesi kullanım şartları”, HİDROMEK’in kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. HİDROMEK web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı ‘Kullanım Şartları’nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

7) HİDROMEK ile site kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, HİDROMEK’in elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasında vuku bulacak her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

Başa dön